En innføring i regnskap

Hvordan man skal føre regnskap og hva er et regnskap er noen av de vanligste problemstillingene for grundere og nye firma.

Regnskap

Innføring i regnskap

En av de første utfordringene man møter når man skal starte firma er hvordan man skal forholde seg til lover og regler. Hvordan man skal føre regnskap og hva er et regnskap er noen av de vanligste problemstillingene for grundere og nye firma.

Hva er et regnskap

Leter du etter billig regnskapsfører i Oslo og trenger hjelp med å føre regnskap for bedriften? I denne artikkelen skal vi se mer om hva et regnskap er.

En god start kan være å tenke på et regnskap som en dokumentasjon på de økonomiske transaksjonene bedriften din foretar seg. Husk også at et regnskap har flere brukere enn bedriften selv.

Regnskapet består vanligvis av tre hovedpunkter, resultat, balanse og kontantstrøm.

  • Resultatet – viser inntekt og lønnsomhet
  • Balansen – viser hva bedriften eier og hvordan eiendelene er finansiert
  • Kontantstrøm – viser hvilke kontantstrømmer som kommer av selskapets virksomhet (drift, finansiering og investering).

Føring av bilag

Et bilag er dokumentasjon på en transaksjon. Bokføringsloven sier at det skal det være en dokumentasjon for alle posteringer i regnskapet og at alle bilag skal være merket med bilagsnummer. Bilagene skal oppbevares i 10 år.

Regnskapsplikt og bokføringsplikt

Regnskapsplikt er ikke det samme som bokføringsplikt. Ved regnskapsplikt skal enheten sende inn årsregnskap til Brønnøysundsregistrene hvert år.

Selv om man ikke har regnskapsplikt betyr det ikke at man kan la vær å føre regnskap. Som næringsvirksomhet er man underlagt bokføringsplikt. Det innebærer at man må føre regnskap og ha et system mellom det førte regnskapet og bilagene.

Hvem har regnskapsplikt

  • Alle aksjeselskap (AS og ASA).
  • Ansvarlige selskap (DA/ANS) som enten har salgsinntekt over 5 millioner, antall ansatte mer enn 5 årsverk i gjennomsnitt, antall deltakere over 5 eller at noen av deltakerne er juridisk person med begrenset ansvar.
  • Enkeltpersonforetak med eiendeler på over 20 millioner eller gjennomsnittlig 20 årsverk per år.
  • Enkeltpersonforetak har etter regnskapsloven begrenset regnskapsplikt.
  • Utenlandske selskap som har aktivitet i Norge og som er skattepliktige i Norge.

Som tidligere nevnt: Dersom du ikke er regnskapspliktig, har du likevel bokføringsplikt hvis du driver næringsvirksomhet. (For mer informasjon se regnskapsloven eller Bedin).

Hvem kan føre regnskap

For å sikre at regnskapet blir gjort riktig og effektivt lønner det seg å bruke en autorisert regnskapsfører, med mindre du har god tid og innsikt i regnskap selv.

Det kommer selvsagt også an på størrelsen til bedriften og antall bilag. Det lønner seg som regel å fokusere på det man kan best og overlate andre oppgaver til spesialisert. Regnskapet er noe av det viktigste i din bedrift, derfor bør du ha full kontroll på det.