Starte bedrift

Mange går rundt med en drøm om å starte bedrift, bli selvstendig og jobbe med det de liker aller best. Dessverre ender mange bedriftsetableringer opp med konkurs, ofte fordi man ikke har gjort ordentlig grunnarbeid forut for etableringen.

Starte bedrift

7 feller når du starter bedrift

Her kommer ei liste med de vanligste fellene bedriftsetablererne går i. Under dem finner du noen råd og tips relatert til hvert punkt. Dette er viktige råd for enhver som ønsker å starte bedrift, men på ingen måte en oppskrift på suksess. Det er mer et minimum av hva du bør ha satt deg inn i før du starter opp foretaket ditt. En småbedriftseier er nemlig aldri ferdig utlært.

  1. Bortfall av markeder, eller mangel på marked
  2. Elendig markedsføring
  3. Manglende regnskapsføring og neglisjering av offentlige skjemaplikter
  4. Manglende forståelse for grunnleggende økonomi
  5. Blanding av privatøkonomi og bedriftsøkonomi
  6. Utbrenthet og utmattelse pga jobbing døgnet rundt
  7. Ensidig fokus på deler av driften

Egentlig fortjener hvert av disse punktene sin egen artikkel, så for å få plass til alt her, blir dette en gjennomgang i svært komprimert form. Håpet er likevel at du tar poengene til deg, og tenker litt gjennom dem. Bedre føre var!

Marked

Uansett hva du skal starte med, så kreves det at det finnes et marked for det du skal selge. Alle inntekter kommer tross alt fra salg. Gjør grundige undersøkelser forut for etableringen, slik at du ikke ender opp med en vare det ikke er marked for.

Vær også oppmerksom på hva som påvirker markedet du skal inn i. Mange opplever under finanskrisen et bortfall av markeder, dermed går bedrifter konkurs om de ikke har oppsparte midler.

Daglig kan man observere «hodeløse høner» som markedsfører produktene og tjenestene sine i feil fora. Kjenn målgruppen din, vit hvor de traktes og rett både markedsføringen og fokuset ditt på å tilfredstille deres behov. Det er alltid bedre å markedsføre seg mot ei nisje, der alle som er interessert i dine varer ferdes, enn å bruke masse penger på generell markedsføring for mange.

En annen ting mange firmaeiere ikke forstår er at man må bruke penger på markedsføring. Det hjelper ikke å ha det beste produktet i verden, hvis ingen vet at du har det!

Regnskapsføring

Regnskapsføring er uhyre viktig. Hvis du ikke er kompetent nok til å føre regnskapet selv, la noen andre gjøre det. Da kan du fokusere på de tingene du er best på, uten å være fortvilet over alle bilagene som hoper seg opp.

Husk at manglende dokumentasjon til staten blir svært dyrt. Er du slett med regnskapet vil du på sikt måtte betale mye i unødvendige gebyrer og skyhøye morarenter.

Grunnleggende økonomi

Det er ingen som krever at du har mastergrad i økonomi, men det er veldig viktig at du kan tolke og analysere regnskapsdata for foretaket ditt. Grunnen er enkel: Avgjørelsene du skal ta på vegne av firmaet ditt må være i tråd med den økonomiske situasjonen i selskapet (og samfunnet).

Det er sterkt anbefalt at du bruker noen uker på å lese litt om bedriftsøkonomi og regnskap. Det vil utvilsomt gjøre deg bedre rustet til å ta de viktigste avgjørelsene.

Privatøkonomi og bedriftsøkonomi

Denne har du hørt før: Du må aldri blande privatøkonomien med bedriftens økonomi. Har du først lånt penger av kontantkassen én gang, så blir det fort to. Bruker du private penger til å betale på vegne av firmaet blir bokføringen ofte mye mer komplisert, og du ender med å lage til et ordentlig rot.

Skill privatøkonomien og bedriftsøkonomien totalt, og be gjerne regnskapsføreren din om råd mht hva du kan ta ut av firmaet til enhver tid. Det samme gjelder forsikringer, eksempelvis er det uhyre viktig at du har en god uføreforsikring i tilfellet sykdom.

Utbrenthet

Det er ikke få etablerere som starter bedriften sin fulle av lyst og glede, men så ender opp med å jobbe seg halvt ihjel, kun for å se at endene nesten ikke møtes. Ta deg tid til kos, venner og familie også. Hvis du ikke jobber for å ha det bra sammen med dem, jobber du egentlig ikke for noe.

Så prioriter dine egne behov også. Man kan fort bli deprimert over krevende og misfornøyde kunder. Passer du ikke opp, kan det ende med at drømmen om egen bedrift ble et mareritt, og at du knapt orker å tenke på det du brant for og engasjerte deg i før.

Fokus på driften

Husk at en småbedriftseier har mange roller. Du skal produsere noe, selge noe, forvalte bedriften og kanskje administrere ansatte, bare for å nevne noe. Det å drive et foretak krever at du må ta mange beslutninger, og du vil vel helst at de fleste, om ikke alle, skal være gode.

Pass derfor opp for å henge deg opp i det du liker best. Alle rollene er tilnærmet like viktig. Hvis du kun har ambisjoner om å tjene noen slanter på hobbyen din, la det vær. Du vil fort finne at det du liker aller best fort må vike for andre, mindre engasjerende oppgaver. Vær totalt innstilt på at du må ta alle disse rollene like seriøst.